Chen Yonggui, født i Shanxi, kinesisk politiker. Han ble 1963 sekretær i Dazhai produksjonsbrigade, som skulle danne mønster for kinesisk landbruk. En av kulturrevolusjonens forgrunnsfigurer. Medlem av kommunistpartiets sentralkomité 1969, av politbyrået 1973, visestatsminister 1975. Siden sterkt kritisert og fratatt sine verv.