Rong Yiren, kinesisk finansmann og politiker. Tilhørte en av Kinas rikeste industrifamilier, men ble rehabilitert av kommunistene og mye benyttet som rådgiver i finansspørsmål. Direktør for Kinas internasjonale investeringsselskap CITIC 1979–93, Kinas visepresident siden 1993. Var i 1990-årene antatt å være Kinas rikeste mann.