Song Qingling, også skrevet Soong Ching-ling, kinesisk politiker, søster av Soong Mei-ling og T. V. Soong; 1914 gift med Sun Yat-sen. Etter å ha studert i USA deltok hun i Sun Yat-sens revolusjonære bevegelse og ble dens kvinnelige leder. Medlem av den revolusjonære eksekutivkomité i Jiangxi 1927, men måtte forlate Kina samme år, var i Moskva til 1929, reiste i Europa og Amerika. Hun var motstander av Chiang Kai-shek, og ble ved opprettelsen av Folkerepublikken Kina visestatsminister (1949–54). 1959–74 republikkens visepresident, fra 1975 permanent formann i Den nasjonale folkekongress. Hun var på denne tid ikke medlem av kommunistpartiet, men var allikevel en av topplederne som ble beskyttet mot rødegardistene. Ble utnevnt som Ærespresident for Folkerepublikken Kina i 1981. Hun er den eneste personene som har mottatt denne æresbevisningen. Hun fikk samtidig medlemskap i Kinas kommunistparti. Utgav bl.a. Kampen for det nye Kina (1952).