Yao Yilin, kinesisk politiker. Visestatsminister fra 1979, medlem av politbyråets faste utvalg fra 1987. Formann for statens planleggingskommisjon 1980–83 og 1987–92. Hadde 1988–92, sammen med statsminister Li Peng, hovedansvaret for utformingen av den økonomiske politikk og moderniseringen av Kina.