Khoisanspråk, khoinspråk, paleoafrikanske språk, språkfamilie som er utbredt i Angola, Namibia, Botswana og Sør-Afrika. Tales av ca. 250 000 mennesker, vesentlig san og khoi-khoi, og omfatter 20–40 språk. Det eneste større khoisanspråk er nama (naman) i Namibia, som snakkes av ca. 150 000 mennesker. Khoisanspråkene er karakterisert ved klikkelyder (som ofte gjengis med et utropstegn, som f.eks. i !Kung) og er beslektet med to isolerte språkgrupper i Tanzania, sandawe og hadza.