Nilo-saharaspråk, språkfamilie i Afrika som omfatter språk spredt over et stort område med tyngdepunktet i Sudan, Uganda og Kenya, men med utløpere til Mali og Burkina Faso i vest og Libya og Egypt i nord. De fleste nilo-saharaspråk er skriftløse og snakkes av et forholdsvis lite antall. Til de viktigste språkene i denne familien hører kanuri, songhai, nilotiske språk og nubisk i Sudan, masai i Kenya og Tanzania og luo i Kenya.