Paleoafrikanske språk, (av paleo-), tidligere betegnelse for khoisanspråk.