Benue-kongospråk, afrikansk språkgruppe, den største innen niger-kongofamilien. Omfatter langt de fleste språkene sør for ekvator og nordvestover til Kamerun og deler av Nigeria. Til denne språkgruppen hører alle bantuspråkene.