Umbundu, afrikansk språk innen bantuspråkene, tales av ca. 4 mill. av ovimbundu-folket i Angola.