Børgin, en arm av Trondheimsfjorden som går nordover mellom Inderøy og Sparbu. Fjorden, som er ca. 10 km lang og svært grunn, står i forbindelse med Trondheimsfjorden ved et ca. 100 m bredt sund (Straumen), som det fører veibro over. Utklekking og fangst av gullflyndre (spetteflyndre).