Osen

Osen, kommune i Trøndelag, ligger lengst nord i Fosen og grenser mot Namdalen.Kommunen ble etablert i 1892 ved deling av daværende Bjørnør kommune.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Olsen Haugen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 3 artikler:

O

  1. Osen