Åfjord

Åfjord, kommune i Sør-Trøndelag fylke, ligger ut mot havet på vestsiden av Fosenhalvøya. Kommunen strekker seg ca. 30 km innover i landet og grenser mot Nord-Trøndelag i øst. Kommunen ble opprettet i 1964 ved sammenslutning av tidligere Åfjord og Stokksund kommuner. Kysten omfatter en rekke fjorder og mellomliggende halvøyer og øyer. I sør skjærer Åfjorden og Skråfjorden inn i landet mot nordøst. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Olsen Haugen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 8 artikler: