Namsos

Namsos er en bykommune i Namdalen i Trøndelag fylke. Byens sentrum ligger ved Namsens utløp i Namsfjorden. Kommunen fikk sine nåværende grenser 1. januar 2020, da den ble slått sammen med nabokommunene Fosnes og Namdalseid. Kommunens nordgrense ligger mot havområdet Folda og videre nordøstover langs begge sidene av Salsvatnet til Kvernvassfjellet (729 meter over havet) ved grensen til Nærøysund og Høylandet kommuner. Hele artikkelen