Ørland er en kommune i Trøndelag. Den ligger ut mot havet sørvest på Fosenhalvøya, nord for innløpet til Trondheimsfjorden. Som del av kommunereformen ble Bjugn og Ørland kommuner slått sammen til Ørland kommune fra 1. januar 2020, med administrasjonssenter i tettstedet Bjugn i tidligere Bjugn kommune. Kommunene har lenge utgjort et felles bo- og arbeidsmarked. Hele artikkelen