Midtre Gauldal

Midtre Gauldal, kommune i Sør-Trøndelag fylke, dannet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Støren, Singsås, Soknedal og Budal. Kommunen omfatter midtre del av Gaulas dalføre, sidedalene mot sør, Soknedalen, Budalen og Fordalen samt skog- og fjellstrekninger omkring.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Haugen

Inneholder 13 artikler:

R

  1. Rognes