Midtre Gauldal

Midtre Gauldal, kommune i Trøndelag, dannet 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Støren, Singsås, Soknedal og Budal. Kommunen omfatter deler av Gaulas dalføre, sidedalene mot sør, Soknedalen, Budalen og Fordalen samt skog- og fjellstrekninger omkring.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Morten Olsen Haugen

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 13 artikler:

R

  1. Rognes