Midtre Gauldal

Midtre Gauldal er en kommune i Trøndelag. Den ble dannet i 1964 ved sammenslutning av de tidligere kommunene Støren, Singsås, Soknedal og Budal. Kommunen omfatter deler av Gaulas dalføre, sidedalene mot sør, Soknedalen, Budalen og Fordalen samt skog- og fjellstrekninger omkring. . Hele artikkelen

Ny artikkel