Overhalla

Overhalla er en kommune i Trøndelag, nederst i Namdalen rett øst for Namsos. Helt i øst ble en mindre del av Høylandet innlemmet i Overhalla ved kommunesammenslåingene i 1964. Overhalla grenser til Namsos i vest og nord, Høylandet i nord, Grong i øst, Snåsa og Steinkjer i sør. . Hele artikkelen

Ny artikkel