Overhalla

Overhalla er en kommune i Trøndelag, nederst i Namdalen rett øst for Namsos. Helt i øst ble en mindre del av Høylandet innlemmet i Overhalla ved kommunesammenslåingene i 1964. Overhalla grenser til Fosnes og Høylandet i nord, Grong i øst, Snåsa og Steinkjer i sør og Namsos i vest.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 10 artikler:

B

  1. Bjøra