Trondheimsleia, innaskjærs havområde mellom øya Hitra og fastlandet i kommunene Aure, Hemne, Snillfjord og Agdenes i Møre og Romsdal og Trøndelag. Ved Agdenes skjærer Trondheimsfjorden seg inn mot sørøst.