Frosta

Frosta, kommune i Nord-Trøndelag fylke, ligger på halvøya som stikker ut i Trondheimsfjorden mellom Åsenfjorden og hovedfjorden. Grenser til Levanger i øst.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Knut A Rosvold

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 6 artikler:

T

  1. Tautra