Magnhild er truleg eit tysk kvinnenamn med opphav i gammalhøgtysk Magin-hild. Forleddet tyder ‘makt’ og etterleddet ‘strid’. Det er også mogleg at namnet kan ha nordisk opphav.

Namnedag er 29. mai. Magnar har også namnedag denne dagen.

Personar med namnet Magnhild

Kulturell bruk

Kjende personar med namnet Magnhild

Eit utval personar med namnet Magnhild, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 2 184 kvinner i Noreg som hadde Magnhild som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire.

Utvikling i bruk av namnet

Magnhild kan setjast i samanheng med den nordiske namnerenessansen (jamfør Bjørnsons forteljing «Magnhild», 1877). Namnet har også ein kurveprofil som liknar på profilen til mange av dei namna som høyrer til den nordiske namnerenessansen. Det fekk eit oppsving i siste del av 1800-talet og nådde toppen 1910–1914.

Utvikling i bruk av namnet Magnhild frå 1800
Utvikling i bruk av namnet Magnhild frå 1800
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Magnhild på 1800-talet.

Magnhild var mest brukt i Akershus, Kristiania, Hedmark, Oppland og Vestfold.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Magnhild på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Magnhild var mest brukt i Akershus, Kristiania, Hedmark, Oppland og Vestfold. (I talgrunnlaget for søylene inngår det også ein eller fleire stavevariantar, til dømes Magnild.)

Historisk bruk av namnet Magnhild
Historisk bruk av namnet Magnhild
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Janzén, Assar 1947: De fornvästnordiska personnamnen. [Nordisk kultur 7].[/li][li]
  • Kruken, Kristoffer og Ola Stemshaug 2013: [Norsk personnamnleksikon]. 3. utgåva ved Kristoffer Kruken. Oslo.

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg