Magdalena er eit kvinnenamn som er latinsk form av Magdalene som går tilbake til det andre førenamnet på Maria Magdalene. Ho kom frå staden Magdala ved Genesaretsjøen, og det greske [he Magdalene] tyder ‘kvinne frå Magdala’. Ved dobbeltnamnet Maria Magdalena kan ho skiljast frå andre kvinner som heiter Maria i Det nye testamentet.

Namnet har fleire variantar: Magdalen, Magdalena, Magdalene.

Kjende personar med namnet Magdalena

Eit utval personar med namnet Magdalena, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 1 788 kvinner i Noreg som hadde Magdalena som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire.

Av dei som heitte Magdalena i perioden 1900–2017, var det 70 prosent som hadde dette namnet som det andre førenamnet, til dømes Gro Magdalena. Dette inneber at 30 prosent hadde Magdalena som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire.

Utvikling i bruk av namnet

Utvikling i bruk av namnet Magdalena frå 1880
Utvikling i bruk av namnet Magdalena frå 1880
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Magdalena på 1800-talet.

Magdalena var mest brukt i Hordaland og Nordland.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Magdalena på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Magdalena var mest brukt i Hordaland og Nordland.

Historisk bruk av namnet Magdalena
Historisk bruk av namnet Magdalena
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

  • Kruken, Kristoffer og Ola Stemshaug 2013: [Norsk personnamnleksikon]. 3. utgåva ved Kristoffer Kruken. Oslo.

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg