Maya er ein stavevariant av kvinnenamna Maia og Maja.

Namnet har fleire variantar: Maia, Maja, Maya.

Kjende personar med namnet Maya

Eit utval personar med namnet Maya, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 1 880 kvinner i Noreg som hadde Maya som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire. I 2022 var det 65 jenter som fekk namnet Maya.

Utvikling i bruk av namnet

Både Maja og Maya har vore populære på 2000-talet, og dei kjem dermed på linje med andre tostava namn på -a som har vore vanlege på 2000-talet, til dømes Ada, Alva, Dina, Frida, Hedda, Kaia, Lea, Maja, Mia, Oda, Ronja, Runa, Sanna, Stella, Thea og Ylva. Oppsvinget byrja i 1975–1979 for Maja og i 1995–1999 for Maya. Forma Maja er lånt frå Sverige der namnet var mykje brukt tidleg på 1900-talet, og deretter fekk det eit nytt oppsving der 1965-1969. Litt seinare (1975–1979) fekk Maja eit løft i Noreg, og dette kan sjåast på som påverknad frå svensk. Stavevarianten Maya er derimot svært lite brukt i Sverige. I Noreg har Maja vore brukt omtrent fire gongar så mykje som varianten Maya sidan år 1900.

Utvikling i bruk av namnet Maya frå 1880
Utvikling i bruk av namnet Maya frå 1880
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg