Sigrid er eit kvinnenamn som går tilbake til det norrøne Sigríðr av Sig-fríðr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘siger’ og etterleddet ‘vakker’.

I norrønt hadde namnet opphavleg tre konsonantar etter kvarandre ([gfr]), men ein av dei ([f]) har falle bort.

Namnet har fleire variantar: Sigri, Sigrid.

Namnedag er 12. juni. Sigfrid, Sigfrid og Siri har også namnedag denne dagen.

Kjende personar med namnet Sigrid

Eit utval personar med namnet Sigrid, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 7 247 kvinner i Noreg som hadde Sigrid som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire, og Sigrid var blant dei hundre mest brukte namnet blant norske kvinner. I 2022 var det 149 jenter som fekk namnet Sigrid, og det var blant dei 50 mest populære jentenamna dette året.

Utvikling i bruk av namnet

Sigrid var mykje brukt tidleg på 1800-talet og gjekk nedover fram til 1860-åra då det fekk ein kurveprofil som liknar på renessansenamna. Forma Siri av Sigrid er utvikla etter norrøn tid, og slike former har ofte gått tilbake utover 1800-talet etter eit høgt nivå tidleg på 1800-talet. Men Siri fekk – i motsetning til for eksempel Guri (av Guðríðr) – eit oppsving på 1900-talet og ein ny topp i perioden 1975–1989. Dette var samtidig med Sigrid.

Utvikling i bruk av namnet Sigrid frå 1800
Utvikling i bruk av namnet Sigrid frå 1800
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Sigrid på 1800-talet.

Sigrid var mest brukt i Kristiania. Til liks med andre namn som kan knytast til den nordiske namnerenessansen, fekk Sigrid fyrst innpass i byen.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Sigrid på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Sigrid var mest brukt i Kristiania. (I talgrunnlaget for søylene inngår det også ein eller fleire stavevariantar, til dømes Sigri.) Til liks med andre namn som kan knytast til den nordiske namnerenessansen, fekk Sigrid fyrst innpass i byen.

Historisk bruk av namnet Sigrid
Historisk bruk av namnet Sigrid
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg