Monica er eit kvinnenamn. Det er ein stavevariant av Monika som kanskje er eit gammalt fønikisk kvinnenamn, men det har seinare vore knytt til det latinske verbet monere med tydinga ‘å minne om, oppmode’. Dessutan har Monika vore sett i samanheng med det greske monachos som tyder ‘einebuar, munk’.

Namnet har fleire variantar: Monica, Monicha, Monika.

Kjende personar med namnet Monica

Eit utval personar med namnet Monica, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 11 796 kvinner i Noreg som hadde Monica som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire, og Monica var blant dei 50 mest brukte namnet blant norske kvinner.

Utvikling i bruk av namnet

Kvinnenamn med minst tre stavingar har oftast utanlandsk opphav. Dei som endar på -a, var lite brukte på 1800-talet og fram til midten av 1900-talet. Frå då av – eller litt seinare – byrja dei å bli populære. I tillegg til Monika og varianten Monica (begge med topp 1970–1974) gjeld dette mellom anna Anita og Camilla. Sidan år 1900 har Monica vore brukt nesten fem gongar meir enn Monika.

Utvikling i bruk av namnet Monica frå 1880
Utvikling i bruk av namnet Monica frå 1880
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg