Kristin er eit kvinnenamn som er nordisk form av Kristine.

Namnet har fleire variantar: Christin, Kristin.

Namnedag er 24. juli. Kristi og Kristine har også namnedag denne dagen.

Personar med namnet Kristin

Kulturell bruk

  • «Kristin Lavransdatter» (1920–1922) av Sigrid Undset. Det store løftet i populariteten for Kristin viste seg fyrst då dette verket kom i Den norske Bokklubben (1961–1963). Det er særleg kvinner som har vore medlemmar av denne bokklubben (ca. 75 prosent), og dette tyder på at det fortrinnsvis var mødrene som foreslo dette namnet.

Kjende personar med namnet Kristin

Eit utval personar med namnet Kristin, og som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 17 061 kvinner i Noreg som hadde Kristin som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire, og Kristin var blant dei 20 mest brukte namnet blant norske kvinner. I 2022 var det 12 jenter som fekk namnet Kristin.

Av dei som heitte Kristin i perioden 1900–2017, var det 60 prosent som hadde dette namnet som det andre førenamnet, til dømes Gro Kristin. Dette inneber at 40 prosent hadde Kristin som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire.

Utvikling i bruk av namnet

Populariteten for Kristin – og varianten Christin – kan nok tilskrivast trilogien om Kristin Lavransdatter (1920–1922) av Sigrid Undset. Riktig nok kan det ikkje sporast nokon auke rett etter at trilogien var publisert, men namnet fekk ei bratt stigning frå 1940-åra og nådde toppnivået 1965–1979, noko som kan tolkast som påverknad frå utgivinga av trilogien i Den norske Bokklubben (1961–1963). I denne bokklubben har cirka 75 prosent av medlemmane vore kvinner, og dette tyder på at det særleg var mødrene som stod for dette namnevalet. Sidan år 1900 har Kristin vore brukt 17 gongar meir enn Christin.

Utvikling i bruk av namnet Kristin frå 1880
Utvikling i bruk av namnet Kristin frå 1880
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg