Karina er eit kvinnenamn som er utvikla av Katrina som i sin tur går tilbake til Katarina (brukt på 1100-talet i Sverige). Namnet har lengst bak opphav i det greske Aikaterine. Tydinga til namnet er usikker, men det vart tidleg sett i samband med gresk katharos som tyder ‘rein, kysk’.

I norrønt gjekk [tr] over til [ðr] i Katrina, og deretter fall [ð] bort slik at resultatet vart Karina.

Namnet har fleire variantar: Carina, Carine, Karina, Karine.

Kjende personar med namnet Karina

Eksempel på ein person med namnet Karina som er omtalt i Store norske leksikon:

Namnestatistikk

I 2022 var det 3 112 kvinner i Noreg som hadde Karina som det einaste førenamnet eller som det fyrste av fleire. I 2022 var det 7 jenter som fekk namnet Karina.

Utvikling i bruk av namnet

Endinga -ine var mykje meir brukt enn -ina på 1800-talet, og dette kjem også fram i kurvene for for Karine og Karina. I siste halvdel av 1900-talet endra dette seg: Nå vart Karina – og stavevarianten Carina – populære. I Sverige er Karina og Carina mykje meir brukte enn Karine og Carine. Det er truleg svensk påverknad som ligg bak oppsvinget for Karina og Carina i siste halvdel av 1900-talet, for i Sverige låg både Karina og Carina på topp 1960–1964. Det kan elles nemnast at -ina er den vanlege endinga i Sverige, mens -ine er mest utbreidd i Noreg. Såleis vart den svensk-norske dronninga på 1800-talet omtalt som Josefina i Sverige, Josefine i Noreg. Ho levde frå 1807 til 1876.

Utvikling i bruk av namnet Karina frå 1880
Utvikling i bruk av namnet Karina frå 1880
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Geografisk variasjon på 1800-talet

Geografisk variasjon i bruk av namnet Karina på 1800-talet.

Karina var klart mest brukt i Rogaland og Hordaland.

Geografisk variasjon i bruk av namnet Karina på 1800-talet.
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Karina var klart mest brukt i Rogaland og Hordaland. (I talgrunnlaget for søylene inngår det også ein eller fleire stavevariantar, til dømes Carina.)

Historisk bruk av namnet Karina
Historisk bruk av namnet Karina
Av /Store norske leksikon.
Lisens: CC BY SA 4.0

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg