Kontorautomasjon var et sentralt begrep i databransjen i 1980-årene, da informasjonsteknologien syntes å åpne muligheter for en til da utenkelig grad av automatisering innenfor rutinemessig saksbehandling og generelt kontorarbeid. Målet var det «papirløse kontor». Med den raske fremgangen innen datakommunikasjon og lokale datanett mot slutten av tiåret ble fokus etter hvert flyttet over på gruppesamarbeid og arbeidsflyt, og begrepet kontorautomasjon gikk ut av bruk.