År 2000-problemet, totusen-problemet, samlebetegnelse for problemer med datasystemer og elektroniske brikker ved overgang til år 2000, som følge av mangelfull intern representasjon av datoer.