År 2000-problemet er en samlebetegnelse for problemer med datasystemer og elektroniske brikker ved overgangen til år 2000, som følge av mangelfull intern representasjon av datoer.