BBS, elektronisk oppslagstavle eller konferansesystem, datasystem som kan ringes opp via modem for å lese og skrive meldinger, hente ned dokumenter, datafiler eller programmer. BBS-er ble opprettet og drevet både profesjonelt og på hobbybasis fra tidlig i 1980-årene og frem til midten av 1990-årene da Internett ble mer utbredt og BBS-tjenestene lagt ut der.