Datafaks er en enhet eller et program som gjør det mulig å sende telefaksmeldinger direkte til eller fra en datamaskin, uten å gå veien om papir. Mottatte fakser omdannes til et grafikkformat for visning på skjermen.