Univac, den første kommersielt tilgjengelige datamaskinen, lansert i 1951 av det amerikanske selskapet Remington Rand, som i 1946 overtok både den første fullt ut elektroniske datamaskinen ENIAC og selskapet Univac dannet av denne maskinens konstruktører J. Presper Eckert og John Mauchly. Univac 1 var den første datamaskinen som kunne håndtere både tall og tekst. Dens interne hukommelse, arbeidslageret - kunne lagre 1000 tolvsifrede tall. Dens ytre lager bestod av magnetbånd med en kapasitet på 1 megabyte. Det ble solgt over 40 systemer, de siste var i bruk helt til tidlig i 1960-årene.