Personer i IT-historie

Datamaskinens historie kan spores tilbake til tekniske innretninger som har forenklet og tildels automatisert arbeidet med å abstrahere, manipulere og konkretisere informasjon. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Personer i IT-historie

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 30 artikler: