DAK/DAP er en ofte brukt sammenstilling av begrepene DAK (datamaskin-assistert konstruksjon) og DAP ( datamaskin-assistert produksjon ).