Miljøbevegelsen er en upresis betegnelse på den delen av befolkningen som slutter opp om noen eller de fleste synspunktene som kommer til uttrykk til fordel for natur- og miljøvern.Til miljøbevegelsen hører først og fremst medlemmer eller tilhengere av de store natur- og miljøorganisasjonene slik som Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom. I tillegg kan folkeaksjoner og uformelle grupperinger regnes som del av miljøbevegelsen. Hele artikkelen