Miljøbevegelsen

Miljøbevegelsen, upresis betegnelse på den delen av befolkningen som slutter opp om noen eller de fleste synspunktene som kommer til uttrykk til fordel for natur- og miljøvern. Til miljøbevegelsen hører først og fremst miljøpartiene, de store natur- og miljøorganisasjonene og deres tilhengere. Enkelte andre landsomfattende organisasjoner, lokale grupper, grupper innenfor politiske partier, noen firmaer, halvoffentlige organer m.fl. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Gisle Andersen

Universitetet i Bergen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 41 artikler:

W

  1. WWF

Z

  1. ZERO