SRN, samarbeidsforum mellom Norges Naturvernforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og WWF-Norge (Verdens Naturfond), opprettet i 1976. Forløperen til SRN var Vassdragsvernrådet, som Norges Naturvernforbund opprettet i 1975. Både dette rådet og SRN arbeidet i begynnelsen mest med Hardangervidda-saken. Senere har SRN arbeidet med andre saker innen klassisk naturvern der de fire organisasjonene har hatt felles utspill og dermed økt tyngde, f.eks. i vassdragsvernsaker.