Elveredder, natur- og miljøvernaktivist som engasjerer seg i kampen mot utbygging av vassdrag. Begrepet er særlig brukt om dem som tar i bruk direkte aksjoner, sivil ulydighet o.l. for å stanse utbygginger.