Sierra Club, amerikansk natur- og miljøvernorganisasjon, opprettet 1892. Sierra Club er en av de eldste og mest innflytelsesrike frivillige organisasjoner innen natur- og miljøvern og har bl.a. arbeidet med klassisk naturvern og bedret forurensningssituasjon. Hovedkontor i Washington, også avdeling i Canada. Utgir bl.a. tidsskriftet Sierra.