Concerned Scientists

Artikkelstart

Concerned Scientists, også kjent som Union of Concerned Scientiststs USA, UCS (engasjerte vitenskapsfolk i USA) og Concerned Scientists Norway (engasjerte vitenskapsfolk i Norge).

Faktaboks

Uttale
jˈu:njən əv kənsˈø:nd sˈaiəntists
Også kjent som
fork. UCS eng. 'Foreningen for engasjerte vitenskapsmenn'

Historie 

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) forfattet i 1968 et såkalt Faculty Statement. Innholdet var en reaksjon på Vietnamkrigen, men avspeilet også den overordnede vurdering at misbruk av vitenskapelig og teknisk kunnskap i ytterste konsekvens kan være en trussel mot menneskehetens eksistens.

For å takle så store utfordringer, konstaterte dokumentforfatterne at det var nødvendig å samle forskere fra hele USA for å påse at forskning og vitenskapelig kunnskap ble brukt på en ansvarlig måte.

Dette MIT-dokumentet ble grunnlaget for etableringen av Union of Concerned Scientists i USA (forkortet UCS) tidlig i 1969.

Mål og virksomhet

For å bidra til en politikk for en mer human verden, ville UCS holde et kritisk øye med områder av politikken der forskning, vitenskap og teknologi kunne ha, eller faktisk hadde, praktisk betydning.

Forskningsresultater og vitenskapelig kunnskap skulle ikke brukes til destruktiv politikk, men målrettes mot å løse presserende sosiale utfordringer og miljøproblemer.

I 1970-årene engasjerte UCS seg sterkt i kjernekraftspørsmålet og stod bak en rekke rapporter som på vitenskapelig grunnlag dokumenterte usikkerhet om atomkraften.

Senere engasjerte UCS seg i en rekke globale spørsmål, blant annet knyttet til landbruk, transport, atomvåpen/våpenkontroll, globale ressurser og, i de senere år, klimautfordringene.

Allerede fra starten satte UCS seg som mål å organisere flest mulig forskere i arbeidet. I dag har UCS mer enn 450 000 medlemmer og støttespillere fra alle samfunnslag.

Nær 17 000 bidrar aktivt i nettverket av forskere, blant dem fysikere, økologer, ingeniører, økonomer, forskere på energiområdet og eksperter på offentlig helse.

Nettverket legger vekt på utadrettet kommunikasjon og hjelper andre forskere til å formidle sitt arbeid og øke publikums forståelse for forskning og for betydningen av resultatene.

Concerned Scientists i Norge

Concerned Scientists Norway (CSN) er et nettverk av norske forskere med felles ønske om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Også CSN favner bredt og har medlemmer fra en rekke forsknings- og vitenskapsområder, blant annet naturvitenskap, teknologi, rettsvitenskap, kultur- og samfunnsvitenskap og økonomi.

De deler oppfatningen om at klima- og miljøproblemene i vid forstand hittil ikke har blitt møtt med tilstrekkelige tiltak fra norske politikere og myndigheters side. Dette ønsker CSN å bidra til å endre, blant annet ved å

  • formidle kunnskap om konsekvenser og risiko ved dagens utvikling,
  • forklare hvorfor den menneskelige påvirkningen på naturen øker til tross for faglige advarsler og en rekke forsøk på begrensning,
  • vise hvordan et samfunn kan være bærekraftig og samtidig tilby menneskene høy livskvalitet,
  • belyse hva i dagens samfunn som hindrer oss fra å ta de nødvendige grep,
  • foreslå nødvendige tiltak og påvirke myndigheter og andre beslutningstagere til å iverksette disse.

Konkret har CSN tatt til orde for at en betydelig del av oljepengene skal brukes til en stor snuoperasjon og forandre Norge fra oljenasjon til miljønasjon. Dette kan gjøres ved å videreutvikle ny, miljøvennlig teknologi og skape grønne arbeidsplasser.

Les mer i Store norske leksikon 

Eksterne lenker 

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg