Hugo Wilhelm Conwentz, tysk naturforsker, særlig kjent for sine studier innen paleobotanikk. Han produserte flere skrifter om botanikk og fossile planter. Conwentz var en av banebryterne for naturfredning.