AMA, norsk organisasjon som ble stiftet 1974 og var virksom i den tiden det ble planlagt å innføre kjernekraftverk i Norge, det vil si fram til rundt 1978. AMA oppstod i områdene rundt Oslofjorden etter at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hadde presentert sine planer om lokalisering av kjernekraftverk i 1973. AMA mobiliserte, og de fleste aktuelle lokaliseringsstedene fikk sine lokallag. Aksjonen fikk dermed en folkelig kraft som de politiske partiene ikke kunne overse og ble ledende i kampen for å hindre innføring av atomkraft i Norge. Da atomkraft-planene ble foreløpig skrinlagt 1978, hadde AMA nådd sitt mål. Aksjonen gikk i dvale, men ble ikke formelt nedlagt. Karl Georg Høyer (1946 - 2012) var AMAs leder.