NorWatch, overvåkningsprosjekt igangsatt av Folkeaksjonen Framtiden i våre hender (FIVH) 1995. Prosjektet overvåker og undersøker norske næringslivsprosjekter i utviklingsland spesielt med henblikk på hensynet til miljø og menneskerettigheter. Utgir rapporter, et nyhetsbrev på nett, samt faste sider i FIVHs blad Folkevett.