Philadelphia, Pennsylvania, grunnlagt i 1824, den eldste institusjon i USA hvis formål er studium og fremme av anvendt vitenskap. Dets virksomhet omfatter så vel populære som rent tekniske forelesninger, dag- og aftenskoler og tekniske utstillinger. Videre utdeler instituttet medaljer og belønninger for fortjenstfulle oppfinnelser i alle grener av de fysiske vitenskaper. Det har et verdifullt teknisk bibliotek og utgir et ansett teknisk-naturvitenskapelig tidsskrift. Åpnet 1933 Fels-planetariet og i 1934 et stort teknisk museum.