Michelsens Institutt, se Chr. Michelsens Institutt og Christian Michelsen Research AS.