Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning, et frittstående, ideelt selskap stiftet i 1971 etter initiativ av Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd. Stiftelsen arbeider for å bedre samarbeidet innen næringsmiddelforskningen og driver forskningsinstituttet Matforsk-Norsk institutt for næringsmiddelforskning. Stiftelsen finansieres gjennom avgifter som kreves inn etter Lov av 26. juni 1970 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter. Avgiften forvaltes av et fond hvor styret er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet.