Institutt for epidemiologisk kreftforskning, se Kreftregisteret.