DU, statlig finansieringsinstitusjon opprettet 1961 gjennom sammenslåing av utbyggingsfondet for Nord-Norge og Arbeidsløysetrygdas utbyggingsfond. Formålet var å fremme tiltak for økt, varig og lønnsom sysselsetting i distrikter med særlige sysselsettingsvansker eller svakt utbygd næringsliv og å utvikle bærekraftige vekst- og befolkningssentrer i distriktene. Fondet gav direkte tilskudd til opplæring av arbeidskraft, oppstarting og bedriftsutvikling, og ble også brukt til toppfinansiering gjennom lån og garantier. 1993 gikk DU inn i det nyopprettede Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (nå Innovasjon Norge). Direktører i DU var Reidar Carlsen (1961–78), Leif Aune (1978–90) og Terje Stubberud (1991–92).