SNT, felles forvaltnings- og tilsynsorgan for all offentlig næringsmiddelkontroll, etablert 1988. SNTs funksjoner ble 2004 overtatt av Mattilsynet.