Statens informasjonstjeneste, statens sentrale fagetat på informasjonsområdet, opprettet 1965, i 2001 slått sammen med Statskonsult.