Direktoratet for sivilt beredskap, frittstående direktorat under Justisdepartementet, opprettet 1970; fra 2003 en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.