Trygdekontor, navn på lokalt kontor for behandling av trygdesaker som ivaretok kontakten med publikum, behandlet krav og søknader, veiledet og informerte om trygde- og bidragsrettigheter i lokalsamfunnet. Med opprettelsen av NAV i 2006 inngikk trygdekontorene i denne.