SMED, ble opprettet 1998 og er fra 2006 del av Likestillings- og diskrimineringsombudet.